Go home Wat is ViafilWie draagt het?Kenmerken
   
Go home

View this page in French, English or German


VIAFIL ® anti stress ®VIAFIL® garen heeft anti stress van 20 a 30 procent.

Hoe werd dit bepaald ?

Medisch dokter mr Elsen ontwikkelde een geneesmethode die Polariteits geneeskunde wordt genoemd. Hiervoor ontwikkelde hij een toestel dat energievelden meet. Deze metingen zijn gebaseerd op o.a. spiersterktemetingen ( Kinesiologie) , acupunctuur en de Chinese yang of anabool + en Yin of katabool of - kennis.

Dit PTT toestel ( POLARITEITS - TEST - THERAPIE of PTT toestel) meet de positieve ( + of anabole, vastmakende ) en de negatieve ( - of katabole , losmakende) energievelden van elke stof , zowel levende ( organische) als dode ( anorganische). De waarde wordt in graden uitgedrukt tussen O en 100 Positief , yang, stresserend of 0 tot 100 Negatief , yin, of ontspannend. De gezonde balans tussen de twee is het nul punt.

Metingen met dit toestel hebben aangegeven dat VIAFIL® een additionele losmakende, anti stresserende werking heeft tussen de 20 a 30 procent ( negatieve lading).

De meeste mensen in onze hedendaagse maatschappij hebben een te grote + positieve of anabole energie in hun lichaam. Deze overmaat( daaruit volgt stress) van samentrekkende energie ( teveel plus) komt in het lichaam

1.door wat je eet bv. teveel aan zout, vlees, kaas etc.
2.door je leefomgeving. ( computerscherm, Gsm gebruik, veel autorijden etc)

Dit alles veroorzaakt stress ziektes ( teveel + teveel Yang )

Kledij gemaakt uit VIAFIL® garens geeft het lichaam een ontspannende kracht van - 20 tot - 30 procent volgens het P.T.T. toestel. 80 % van de mensen( d.w.z . alle gestresseerden) zijn gebaat met het dragen van kledij gemaakt uit deze nieuwe vezel.

 

 


Logo

[Wat is Viafil?] [Kenmerken] [Voor wie?] [links] [Contact us] [home]